SŁOWNIK  : Skóra naczyniowa

Czy istnieje pojęcie z zakresu dermatologii lub kosmetyki, którego nie rozumiesz? Zobacz pełną definicję w słowniku La Roche-Posay.

open menu
Powrót do listy terminów «Skóra
naczyniowa »

Alergen

Alergen to czynnik powodujący reakcję uczuleniową organizmu. Alergeny mogą być pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, mogą nimi także być zarodniki grzybów pleśniowych, ziarna pyłków roślinnych i metabolity roztoczy. Alergenem są również zawarte w lekach hapteny, czyli nieskomplikowane związki chemiczne. Alergen jest antygenem zewnątrzpochodnym, który przenikając do organizmu przez błony śluzowe powoduje reakcję układu immunologicznego. Większość z nich jest białkami lub glikoproteinami, których masa oscyluje w granicach wartości od 10 do 40 kDa.
Alergia często pojawia się nagle, przy czym może być to uczuleniowa reakcja o charakterze sezonowym lub całorocznym. Alergeny to czynniki, które przedostają się do wnętrza naszego organizmu. Im mniejsze są ich cząsteczki, tym łatwiej jest alergenowi przeniknąć do organizmu i tym większa jest jego immunogenność. Powodujące reakcję uczuleniową antygeny mogą przedostać się do organizmu różnymi drogami. Część z nich przenika do ludzkiego organizmu przez skórę, inne drogą wziewną, jeszcze inne - przez układ pokarmowy. Czynniki alergiczne, które znalazły się w organizmie są rozpoznawane przez system odpornościowy jako ciała obce, które należy zniszczyć. Pojawia się reakcja alergiczna, czyli stan zapalny wywołany przez określony alergen. W ten sposób aktywacji ulega układ immunologiczny, który rozpoczyna produkcję przeciwciał. Uczulenie jest więc wynikiem nieadekwatnej do zagrożenia, nadmiernej reakcji na czynniki alergiczne.

Zobacz wszystkie artykuły

Content related to Skóra naczyniowa