Strona główna > Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

L'Oréal Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa
[email protected]
(22) 33 58 750

Pon.-pt. 9:00-17:00

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’ORÉAL Polska Sp. z o.o. ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Panią/Pana z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.