POLITYKA PRYWATNOŚCI - SPOTSCAN+

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23.05.2024 R.

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach aplikacji (w tym w związku z korzystaniem z usługi analizy potrzeb pielęgnacyjnych twarzy, a także w związku z proponowaniem Ci produktów na podstawie wyników analizy, jest L’Oréal Polska sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, e-mail: personal-da@loreal.com).

 

2. W L’Oréal Polska jest wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych – e-mailowo pod adresem: personal-da@loreal lub korespondencyjnie (na adres siedziby L’Oréal Polska, z dopiskiem „IOD”).

 

3. Zakres danych przetwarzanych w Spotscan+: W związku z korzystaniem z Aplikacji, przetwarzamy wyłącznie ograniczony zakres danych na temat Użytkownika, obejmujący: wizerunek, wiek w latach, informacje dotyczące cery (typ cery: tłusta, sucha, normalna albo mieszana; ewentualne problemy dotyczące skóry wrażliwej – takie jak mrowienie, swędzenie, uczucie napięcia) oraz wynik analizy (ocena cery Użytkownika i niektórych jej aspektów). Na podstawie tych danych Spotscan+ zaproponuje Użytkownikowi pielęgnację i produkty z oferty La Roche-Posay, dobrane do wyników analizy. 

 

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w celu przeprowadzenia analizy, przedstawienia jej wyników i zaproponowania dopasowanych produktów marki La Roche-Posay. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku szczególnych kategorii danych, takich jak dane dotyczące zdrowia (np. problemy skórne) czy wynikające ze zdjęcia („selfie”) dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne – wyraźna zgoda Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

5. Użytkownik dostarcza swoje dane do Aplikacji dobrowolnie. Podanie danych nie jest wymogiem prawnym, ale jest niezbędne do skorzystania z usługi analizy dostępnej dzięki Aplikacji.

 

6. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podwykonawcy L’Oréal Polska

przetwarzający dane na podstawie zawartych z L’Oréal Polska umów powierzenia przetwarzania.

 

7. Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania analizy. Oznacza to m.in., że wizerunek Użytkownika będzie przetwarzany wyłącznie w czasie rzeczywistym, a po przedstawieniu wyników analizy od razu zostanie usunięty lub nieodwracalnie zanonimizowany. Również wynik analizy Użytkownika, po jej przesłaniu na urządzenie, za pomocą którego wykonywana jest analiza, zostanie usunięty lub nieodwracalnie zanonimizowany.

 

8. Zgodnie z RODO, jako Użytkownik, masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu i prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsca na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Należy mieć na uwadze, że dane Użytkownika zostają usunięte lub nieodwracalnie zanonimizowane bezpośrednio po wykonaniu analizy za pomocą Aplikacji. Dlatego w praktyce realizacja praw, o których mowa w niniejszym punkcie, może okazać się niemożliwa, ponieważ dane Użytkownika będą już usunięte lub identyfikacja Użytkownika nie będzie możliwa.

 

9. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że jego Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1O. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wyniki analizy, w tym propozycja pielęgnacji i propozycje produktów La Roche-Posay, zostaną przedstawione Użytkownikowi w wyniku w pełni automatycznego procesu. Jednak w związku z tym nie dochodzi do podjęcia decyzji, która wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.