Rekomendowana przez ponad 90 000 dermatologów

Fundacja La Roche-Posay: dowód zaufania wśród dermatologów

Img_Fundacja La Roche-Posay: dowód zaufania wśród dermatologów

Opracowywanie środków uzupełniających terapię, nieustanne szkolenia… Wspieranie dermatologów w ich codziennej pracy stanowi część naszego DNA. W 1995 r. zdecydowaliśmy się pójść jeszcze o krok dalej i zapewnić im pomoc przy realizacji inicjatyw badawczych oraz mających na celu dzielenie się wiedzą. W ten sposób powstała Fundacja La Roche-Posay, działająca pod egidą La Fondation de France, która promuje podejmowane przez specjalistów dermatologii działania w dziedzinie nauki i odpowiedzialności społecznej na całym świecie.

v_logo-fondation_LRP-research_award.jpg

Wspieranie młodych badaczy w dziedzinie dermatologii

Najważniejszym obszarem aktywności Fundacji La Roche-Posay pozostaje nauka. Przyznawana przez fundację Nagroda Badawcza, umożliwia wyróżnienie i finansowania innowacyjnych wysiłków młodych badaczy zajmujących się dermatologią. Wybrane projekty lub publikacje, po przeanalizowaniu przez niezależnych ekspertów, są  prezentowane komitetowi naukowemu. Komitet składa się ze specjalistów w dziedzinie dermatologii, który przyznaje granty najbardziej obiecującym uczestnikom. Przepełnia nas radość i duma z faktu, że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad 130 badaczom i dermatologom z całego świata.

v_logo-fondation_LRP-dermatologists_from_hearth.jpg

Wsparcie inicjatyw odpowiedzialnych społecznie

Drugim obszarem działalności Fundacji La Roche-Posay, jest inicjatywa „Dermatolog od serca”. Została ona utworzona w 2011 roku we Francji i polega na wspieraniu podejmowanych przez dermatologów inicjatyw odpowiedzialnych społecznie, mających na celu poprawę jakości życia pacjentów. W ramach programu udzielane są granty w wysokości 10 000 euro, a w samym projekcie bierze udział kilkanaście krajów. Dzięki realizowanej przez Fundację La Roche-Posay inicjatywie „Dermatolog od serca” Andrew Krakowski, dermatolog pracujący w szpitalu Rady Children's Hospital w San Diego (Kalifornia, USA), założył serwis MissionSkin.org. Stanowi on platformę komunikacji między pacjentami a specjalistami w dziedzinie odbudowy skóry.

Improve the quality of life for children with cancer

In 2019 the La Roche-Posay Foundation and the Childhood Cancer International Association together lay the foundations for an international program dedicated to children with cancer and their families. Created with the expertise of a multidisciplinary scientific committee, this support program aims to improve the quality of life of children, parents, brothers and sisters who are upset by the disease. Isolated by hospitalization and treatment but also because of the fear engendered by the disease, children and families are often helpless. To help tighten or re-create fragile links on a daily basis, to facilitate family reconnection, the program is based on three concrete and ambitious actions: specially adapted parent / child massages, an international digital information portal and a scale of emotions to help young people. children to express what they feel.