• Strona główna>
  • Fundacja La Roche-Posay: dowód zaufania wśród dermatologów

Rekomendowana przez ponad 25 000 dermatologów

Fundacja La Roche-Posay: dowód zaufania wśród dermatologów

Opracowywanie środków uzupełniających terapię, nieustanne szkolenia… Wspieranie dermatologów w ich codziennej pracy stanowi część naszego DNA. W 1995 r. zdecydowaliśmy się pójść jeszcze o krok dalej i zapewnić im pomoc przy realizacji inicjatyw badawczych oraz mających na celu dzielenie się wiedzą. W ten sposób powstała Fundacja La Roche-Posay, działająca pod egidą La Fondation de France, która promuje podejmowane przez specjalistów dermatologii działania w dziedzinie nauki i odpowiedzialności społecznej na całym świecie.

Wspieranie młodych badaczy w dziedzinie dermatologii

Najważniejszym obszarem aktywności Fundacji La Roche-Posay pozostaje nauka. Przyznawana przez fundację Nagroda Badawcza, umożliwia wyróżnienie i finansowania innowacyjnych wysiłków młodych badaczy zajmujących się dermatologią. Wybrane projekty lub publikacje, po przeanalizowaniu przez niezależnych ekspertów, są  prezentowane komitetowi naukowemu. Komitet składa się ze specjalistów w dziedzinie dermatologii, który przyznaje granty najbardziej obiecującym uczestnikom. Przepełnia nas radość i duma z faktu, że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad 130 badaczom i dermatologom z całego świata.

Wsparcie inicjatyw odpowiedzialnych społecznie

Drugim obszarem działalności Fundacji La Roche-Posay, jest inicjatywa „Dermatolog od serca”. Została ona utworzona w 2011 roku we Francji i polega na wspieraniu podejmowanych przez dermatologów inicjatyw odpowiedzialnych społecznie, mających na celu poprawę jakości życia pacjentów. W ramach programu udzielane są granty w wysokości 10 000 euro, a w samym projekcie bierze udział kilkanaście krajów. Dzięki realizowanej przez Fundację La Roche-Posay inicjatywie „Dermatolog od serca” Andrew Krakowski, dermatolog pracujący w szpitalu Rady Children's Hospital w San Diego (Kalifornia, USA), założył serwis MissionSkin.org. Stanowi on platformę komunikacji między pacjentami a specjalistami w dziedzinie odbudowy skóry.